Kategorier
Kultur och traditioner

Kultur i Senegal

De Senegal Det är beläget i den västra delen av Afrika, där de flesta av dess invånare (94%) utövar den muslimska religionen, vilket antyder att deras traditioner och seder är nära kopplade till dessa övertygelser.

Dess officiella språk är franska, även om det i landet är det stora Etnisk mångfald Det gör ganska stora grupper av etniska grupper. Så är Wolof, Fulaní, Serer, jola, mandigos och flera andra samhällen.

Ditt kapital DakarDet har en lång historia och man kan hitta naturliga attraktioner som Gorèe Island och historiska attraktioner som Slave House ligger på samma ö.

Det senegalesiska folkets historia är nära besläktat med deras slaverihistoria: bland barn, ungdomar och vuxna som såldes som slavar i den nya världen.

Den största etniska gruppen är Wolofs som representerar 45% av befolkningen. Därför är dess språk så viktigt att det används dagligen, till och med mer än det officiella språket.

Wolofs har till exempel varit så präglade av slaveri att deras sociala struktur är indelad i dessa termer. Således finns det tre klasser: fria, slavar och hantverkare.

Mellan hans ritualer mer pittoreska är äktenskap, omskärelse av ungdomar och graviditet.

Lämna ett svar