Kategorier
NGO och volontärarbete

NGO, Burkina Faso

Burkina Faso Det är ett land i Afrika som får hjälp från flera NGO för olika områden, som försöker bidra till utvecklingen av de mest fattiga områdena. En av dem är bibliotekstjänsten, som går hand i hand med läskunnighetsprocesserna. På det här sättet handlar det om att uppmuntra läsning på landets språk, som Mooré, och i franska, officiellt språk för Burkina Faso

NGO, Burkina Faso

De invånare som bor inom sex kilometer från dessa bibliotek kommer att vara de med mest tillgång. Detta representerar en 30 minuters skift i cykel, som är det mest använda sättet att gå från stad till stad. Detta projekt riktar sig också till alla som ännu inte har haft möjlighet att ha en bok i sina händer.

NGO, Burkina Faso befolkning

De NGO Mundo M Hon är huvudansvarig för detta projekt, som också är inriktat på att stödja kvinnors empowerment på landsbygden, eftersom dessa är de mest utsatta för våld och har färre möjligheter att utbilda. Kunnskapscentra finns i Pissi och Bilbalogo.

NGO, Burkina Faso-barn

Skolgång i provinsen Zoundwéogo i Burkina Faso.

Lämna ett svar