Kategorier
Kultur och traditioner

Salme – Malta

De nationalsång från malt har namnet på “L-Innu Malti”, skaparen var en välkänd maltesisk poet, Dum Karm Psaila, första gången den presenterades för allmänheten var den 3 februari 1923. Men den förklarades fortfarande som nationalsång 1945.

De version de maltese säger följande:

Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.
Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa ‘l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.

Och i spanska det lyder så här:

Behåll det, o Herre, som du alltid har gjort,
Detta hemland så kära vars namn vi bär!
Kom ihåg, vem har du gjort så vacker!
Att med reglerna respekteras visdom,
Må miskunn och styrka hos män växa!
Lita på oss i enhet och fred!

Lämna ett svar